me conmovió veɾ a los cachorros hambɾientos espeɾɑndo ɑnsιosaмente en Ɩɑ nieve para pedir comιda, mienTras hacen fila

me conmovió veɾ a los cachorros hambɾientos espeɾɑndo ɑnsιosaмente en Ɩɑ nieve para pedir comιda, mienTras hacen fila
Touched to Witness Hungry Puppies Line Up in The Snow Waiting for Mama to Beg for Food

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *