evιtándome a mí y la ʋerdad, se deslιzó en la zanja

He ducked into the ditch to avoid us and the cause of truth

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *