Abandonado na praia depois das férias, pobre cachorro não tem forças para abanar o rabo quando me vê

Abandonado na praia depois das férias, pobre cachorro não tem forças para abanar o rabo quando me vê

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *