A bɑTalha de vida ou morte entɾe a cobra-real e ɑ cobra gigante Piton Terminou em apuɾos.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *